Forløbet i Cobot Knowledge Lab

Projektet skal udvikle og teste nye værktøjer, som virksomhedsledere kan bruge til at tage de rette valg med henblik på at imødekomme de teknologiske, forretningsmæssige, ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige udfordringer, som danske fremstillingsvirksomheder støder på, når de vil udnytte potentialer med cobots

Metode

Mand indstiller og tester cobot robotarm

1

Identificering af udfordringer Og barrierer

Først gennemføres et kvalitativt studie med henblik på at identificere fokuspunkter og kritiske succesfaktorer. Dette er vigtigt for succesfuld implementering af cobots i produktionssystemer i en dansk kontekst. Læs mere om hvorfor her.

arbejde med kalibrering af cobot arm for virksomhed

2

Værktøjsudvikling
Via Co-Creation

Med udgangspunkt i erfaringer fra fase 1, vil der blive afholdt workshops med udvalgte medarbejdere, som potentielt bliver påvirket af implementeringen af ny kollaborativ robotteknologi

Computer software til indstilling af cobot robotarm til produktion

3

Gennemførelse Af Virksomhedsforløb

På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer udvikles et intensivt virksomhedsforløb. Dette er målrettet ledere og medarbejdere i danske fremstillingsvirksomheder, som overvejer at implementere og udnytte potentialer med cobots. 

Effekt

Succesfulde Forløb
Med Mærkbar Effekt

Målet er, at de involverede virksomheder vurderer, at Cobot Knowledge Labs virksomhedsforløb er relevant og anvendeligt i deres hverdag samt af høj kvalitet. Derudover ønsker vi at virksomheder kan få øjnene op for potentialer med cobots. Læs mere om grunde til at overveje cobots her.

Værdifulde Værktøjer
Til Udvikling

Vi ønsker, at virksomhedsforløbet i Cobot Knowledge Lab giver virksomheder viden og værdifulde værktøjer, de kan bruge i deres strategi- og forretningsudvikling

Skabe Relationer Og Netværk

Der ønskes at skabes nye samarbejdsrelationer i slutbrugernetværket. Dvs. at der er skabt en dialog og skitseret et potentielt udviklingsprojekt mellem en slutbruger og en robotproducent. Målet er også et blivende netværk inden for fremstillingsindustrien