Cobot Knowledge Lab

Hvad er Cobot Knowledge Lab?

Anvendelse af cobots giver danske virksomheder en unik mulighed for at bevare og styrke fleksibel produktion i Danmark, men både producenter og aftagere af kollaborative robotter understreger, at mangel på viden og kompetencer hos brugerne er en barriere for at indfri det store potentiale i teknologien.

Formålet med Cobot Knowledge Lab 2.0 er derfor at gøre danske produktionsvirksomheder i stand til selv at kunne integrere de mere simple cobot-løsninger. 

Det skal blandt andet ske ved at udvikle viden og erfaring gennem faglige og strategiske pilot- og kompetenceforløb med fremstillingsvirksomheder samt ved at gøre erhvervsskolernes videnscentre til undervisningsfyrtårne inden for anvendelse af cobots.

Viden og værktøjer stilles til rådighed i en omfattende cobot-vidensbank, for at så mange danske virksomheder som muligt får gavn af projektets resultater.

- Medarbejdere i fremstillingsvirksomhederne skal rustes yderligere, så de bliver bedre til at udnytte fremtidens nøgleteknologier. I dag behøver vi ikke en særlig IT-konsulent til at installere Word på vores computere, og der skal vi også hen når vi taler om cobots. Den enkelte medarbejder skal ubesværet kunne installere, programmere og innovere med cobots og den slags kompetencer skal være mere udbredte i industrien.
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingsdirektør i Industriens Fond

Har du brug for professionel sparring?

Få en uvildig snak om dine muligheder med en af Teknologisk Instituts robotspecialister. Vi glæder os til at hjælpe din virksomhed godt videre.

Et stærkt samarbejde

Industriens Fond og Teknologisk Institut er gået sammen med Implement Consulting Group og Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord og Syd om projektet Cobot Knowledge Lab 2.0.

Projektet bygger videre på en flerårig indsats, ført an af Industriens Fond, med fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet. Cobot Knowledge Lab 1.0 var ledt af Teknologisk Institut i samarbejde med DIRAOdense RoboticsAUSDU og Fraunhofer IPA.

Cobot Knowledge Lab skal nedbryde vidensbarrieren, som hæmmer danske produktionsvirksomheder i at udnytte potentialet i kollaborative robotter.

Det skal ske ved at klæde nutidens og fremtidens arbejdsstyrke på til at blive innovative cobot-brugere.