Implementering af en kollaborativ robot (cobot) har mange fordele, men det skal gøres ordentligt. Find ud af, hvad du kan få ud af at deltage i projektet og hvordan din virksomhed kan udnytte potentialet med kollaborative robotter. Læs mere her

,,
Stort set alle de kollaborative robotter, som er blevet solgt i Danmark, indgår i traditionelle produktionslinjer, og der er faktisk kun meget få eksempler på, at robotterne reelt arbejder tæt sammen med mennesker. Derfor er potentialet endnu større.
Søren Peter Johansen
DIRA
cube
cobot robotarm hjælper fremstillingsindustri gennem effektiviesering
Computer software til indstilling af cobot robotarm til produktion

Om Cobot Knowledge Lab

Et samarbejde mod et internationalt førende videnscenter

For små og mellemstore produktionsvirksomheder er det vanskeligt at gennemskue, om en investering i kollaborative robotter kan tjene sig hjem.

 “At lave business cases for processer, hvor mennesker og robotter samarbejder, er generelt vanskeligt. Eksisterende værktøjer fungerer  derudover dårligt i forhold til at lave præcise ROI-beregninger for investeringer i cobots og agile produktionssystemer”

For at realisere de fulde gevinster med en kollaborativ robot er det vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på de rent teknologiske muligheder og udfordringer. Der er nemlig en række andre forhold, som man med fordel også kan have blik for, hvis man vil udnytte teknologiens fulde potentiale. Læs mere her.

I projektet har vi et holistisk syn på barrierer – udfordringer relateret til ledelse, organisering, opkvalificering, kompetencer og etik. Dette er ting som danske virksomheder potentielt kan støde på, når de vil udnytte mulighederne i kollaborativ robotteknologi. Læs mere her.

Cobot Knowledge Lab

Det får man ud af
at deltage...

cube

Gratis deltagelse på masterclass

Virksomheder, der deltager i enten interviews eller workshops, får efterfølgende mulighed for at deltage gratis på et skræddersyet intensivt kursus. Dette er målrettet ledere og medarbejdere i danske fremstillingsvirksomheder, som ønsker at gøre deres produktion mere effektiv og agil med en kollaborativ robot eller flere. Kurset afholdes af både nationale og internationale eksperter og har en værdi af 15.000 kr. pr. medarbejder*

*(max. fem medarbejdere pr. virksomhed)

Nye værktøjer

Som deltagende virksomhed får man yderligere adgang til nye konkrete værktøjer til udregning af business cases for investeringer i cobots og agile produktionssystemer samt strategiske værktøjer til udvikling af en handlings-/ implementeringsplan.

Omtale og PR

Som deltagende virksomhed vil der desuden være gode muligheder for positiv PR via casevideoer. Derudover også PR via nyhedsartikler produceret af Teknologisk Institut  og Industriens Fond.

Læs mere om deltagelse.