Cobots kan blive en afgørende konkurrencefordel for danske virksomheder. Men det kræver de rette kompetencer at udnytte potentialet i teknologien. Cobot Knowledge Lab skal være med til at udvikle disse kompetencer i virksomhederne.

,,
I dag behøver vi ikke en særlig IT-konsulent til at installere Word på vores computere, og dér skal vi også hen, når vi taler om cobots.
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingsdirektør i Industriens Fond
cube
9F5A2791
Computer software til indstilling af cobot robotarm til produktion

Om Cobot Knowledge Lab 2.0

Danske virksomheder skal klædes på med cobot-kompetencer

Mangel på kompetencer og viden er ofte en barriere, når danske virksomheder vil implementere kollaborativ robotteknologi – altså robotter, der arbejder tæt sammen med mennesker.

For selvom cobots ofte beskrives som intuitive, let tilgængelige og fleksible, så skal der mere til at udnytte deres fulde potentiale ude i virksomhederne.

– Medarbejdere i fremstillingsvirksomhederne skal rustes yderligere, så de bliver bedre til at udnytte fremtidens nøgleteknologier. I dag behøver vi ikke en særlig IT-konsulent til at installere Word på vores computere, og der skal vi også hen når vi taler om cobots. Den enkelte medarbejder skal ubesværet kunne installere, programmere og innovere med cobots og den slags kompetencer skal være mere udbredte i industrien, siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Derfor er Industriens Fond og Teknologisk Institut gået sammen med Implement Consulting Group og Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord og Syd om projektet Cobot Knowledge Lab 2.0.

Projektet bygger videre på en flerårig indsats, ført an af Industriens Fond, med fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet. Cobot Knowledge Lab 1.0 var ledt af Teknologisk Institut i samarbejde med DIRA, Odense Robotics, AU, SDU og Fraunhofer IPA.

Cobot Knowledge Lab

Det får man ud af
at deltage i pilotforløb...

cube

Gratis cobot-koncept
og prototype

25 virksomheder får lov til at indgå i et pilotforløb i Teknologisk Instituts Cobot Lab, hvor der udarbejdes kravspecifikation, businesscase, sikkerhedsvurdering, mockup og prototype på cobot-løsningen.

Cobot-kørekort

Udvalgte medarbejdere fra de deltagende virksomheder bliver undervejs i forløbet certificerede cobot-piloter gennem sidemandsoplæring af Teknologisk Instituts robotspecialister. På den måde kan viden forankres og skaleres i virksomhederne.

Omtale og PR

Som deltagende virksomhed vil der desuden være gode muligheder for positiv PR via casevideoer. Derudover også PR via virksomhedsbesøg samt nyhedsartikler produceret af Teknologisk Institut og Industriens Fond.